pattern

Eduroam (SK)

Čo je eduroam?

Eduroam je projekt a služba, prostredníctvom ktorej užívatelia z participujúcich inštitúcií (napr. univerzity) vzájomne získajú prístup k internetu cez WiFi v hosťovskej inštitúcii využijúc svoje domáce prístupové údaje.

Čo potrebujem na pripojenie?

 1. prihlasovacie meno a heslo
 2. byť v dosahu siete s názvom eduroam
 3. mať nakonfigurované zariadenie

Ako si nakonfigurujem zariadenie?

1. buď manuálne:

 1. názov: eduroam
 2. zabezpečenie: WPA2 enterprise
 3. autentifikačný protokol: PEAP
 4. overovací protokol: MSCHAPv2
 5. certifikát certifikačného úradu: neoverovať
 6. vonkajšia (anonymná) identita: anonymous @ucm.sk
 7. identita (prihlasovacie meno): osobné číslo @ucm.sk (napr. 2796874 @ucm.sk)

2. alebo aplikáciou geteduroam

Dôležité informácie

pokrytie: všetky budovy UCM;
pravidlá: Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET;

blokované porty resp. protokoly smerom do internetu: SMTP(25), DNS(53), NETBIOS(137), SMB(445), TORRENT(6881-6889, 6969);
logovanie: logujú sa spojenia (IP adresy a porty) po dobu 30 dní, viac informácií nižšie v časti GDPR;
technická podpora: https://helpdesk.cikt.ucm.sk/open.php

Dbajte na bezpečnosť!

Odporúčame Vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí:

- certifikát autentifikačného servera je vydaný na meno ldap1.ucm.sk, vydaný bol certifikačnou autoritou GEANT OV RSA CA 4 a má platnosť do 30.05.2024

- odtlačok certifikátu ldap1.ucm.sk má hodnotu 91491b659c3c9b26561433e0f3063f681223e624

Často kladené otázky

Aké mám heslo do eduroam?

Pre študentov a zamestnancov UCM platí, že heslá do sietí UCM a eduroam sú totožné. Iniciálne heslo je vaše rodné číslo bez lomky (napr. 9988776655).

Heslo si je možné zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php

Na WiFi sa pripojím, ale nejde mi internet

V prvom rade sa uistite, že nie ste pripojený do siete UCM-limitovaná, ktorá nepodporuje prístup do internetu (pozri bod 1 vyššie).

GDPR

Používaním WiFi na univerzite sa stáva vaše zariadenie súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (známe tiež ako GDPR) a v súlade s bodom 60 Vás informujeme, že pri používaní počítačovej siete na UCM prichádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

Spracúvané údaje:

 1. IP a MAC adresa vášho zariadenia (t.j. počítač, tablet, mobilný telefón),
 2. IP adresa kam sa pripája vaše zariadenie,
 3. zdrojový a cieľový port,
 4. protokol (TCP, UDP),
 5. počet prenesných údajov,
  dátum a čas,
 6. osobné číslo,
 7. názov WiFi prístupového bodu.

Operácie s údajmi: ukladanie, prezeranie.
Nespracúva sa (ani sa nezaznamenáva) obsah komunikácie.

Doba spracúvania: 30 dní.
Doba spracúvania: 6 mesiacov pre MAC adresu, pridelenú IP adresu a prihlasovacie meno (v súlade s Roamingovou politikou EDUROAM)
Účel spracúvania: ochrana majetku a bezpečnosť
Právny základ: oprávnený záujem (viď bod 49 GDPR)