Kontakt

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Cassovia Code, Kukucinova 2, 040 01, Kosice

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Cassovia Code, Kukucinova 2, 040 01, Kosice

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Cassovia Code, Kukucinova 2, 040 01, Kosice

Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

Cassovia Code, Kukucinova 2, 040 01, Kosice

Rektorát

Rektorka

prof. Mgr. Katarína Slobodová, PhD

 

Prorektori

doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie

Kvestor

doc. JUDr. BYstrík Šramel, PhD.

 

Kontakt pre médiá, PR a marketing

doc. JUDr. BYstrík Šramel, PhD.

 

Štúdijné referentky

Fakulta prírodných vied

doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie

Fakulta masmediálnej komunikácie

doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie

Fakulta sociálnych vied

doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie

Fakulta zdravotníckych vied

doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. Adam Adamovič, PhD
prorektor pre vzdelávanie

Fakturačné údaje

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slobodný prístup k informáciám

Ak chcete podať žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pomôže vám postup na stránke Slobodný prístup k informáciám.

Právna forma

Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná vysoká škola.