Aktuality

  9.10.2017    Nová univerzitná web stránka

Vitajte na novej univerzitnej web stránke s responzívnym dizajnom. Prípadné pripomienky, námety a návrhy na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky zasielajte na adresu webmaster(zav.)ucm.sk. Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na redizajne a tvorbe novej web stránky podieľali.

Centrum informačno-komunikačných technológií

Vložil: Stanislav Horal