Výberové konania

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 11. 07. 2018
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 03. 07. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 26. 06. 2018

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 20. 06. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 18. 06. 2018
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 06. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 15. 05. 2018

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 11. 05. 2018

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KAA)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KETN)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KFIL)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KHIS)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KPED)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KPSV)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KRUS)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (KSJL)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 26. 04. 2018 (vedúci katedier)
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 04. 2018
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 23. 04. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 04. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 04. 2018

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 05. 04. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 28. 03. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 03. 2018

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 22. 03. 2018

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 03. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 03. 2018

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 13. 02. 2018

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 08. 02. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 01. 2018

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018
 (VS)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018 (PVaSS)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 01. 2018
 (SSaP)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 09. 01. 2018

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 09. 01. 2018