Výberové konania
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 17. 08. 2017
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 07. 06. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 05. 06. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 01. 06. 2017

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 09. 05. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra verejnej správy)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra politických vied)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra psychológie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra anglistiky a amerikanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra pedagogiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra slovenského jazyka a literatúry)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra filozofie a aplikovanej filozofie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 02. 05. 2017 (katedra germanistiky)
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 25. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 24. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 04. 2017
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 10. 04. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 23. 03. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 08. 03. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 16. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 08. 02. 2017
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 01. 2017

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 11. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 03. 11. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 10. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 30. 09. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 29. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 16. 09. 2016
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 16. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 13. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 09. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 08. 09. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 09. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 07. 09. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, dekanát, zverejnené 30. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra ekochémie a rádioekológie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biológie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra chémie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 06. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 06. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, vedúci katedier, zverejnené 11. 05. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 11. 05. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra pedagogiky, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra germanistiky, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 03. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 02. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 14. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 11. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 04. 04. 2016

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 31. 03. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biotechnológií, zverejnené 12. 02. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biofyziky, zverejnené 12. 02. 2016


Výberové konanie Fakulty sociálnych vied, zverejnené 09. 12. 2015

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, zverejnené 03. 12. 2015
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied, zverejnené 30.11.2015
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 26. 11. 2015
Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 19.11. 2015
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 12. 11. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 12. 11. 2015

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 28. 10. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 10. 2015
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 10. 2015
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 10. 2015
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 12. 10. 2015

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 05. 08. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 30. 07. 2015
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 07. 2015
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 07. 2015

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, zverejnené 16. 07. 2015

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 16. 07. 2015

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 03. 07. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 01. 07. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 08. 06. 2015

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 05. 2015

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 05. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 06. 05. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 05. 2015

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 05. 05. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 28. 04. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 04. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 03. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 02. 2015

Výberové konanie rektorátu UCM, zverejnené 06. 02. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 06. 02. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 26. 01. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 01. 2015

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 15. 01. 2015

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 14. 01. 2015

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 12. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 15. 12. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 11. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 12. 11. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 28. 10. 2014

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 13. 10. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, rektorát - referát pre VO, zverejnené 09. 10. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 02. 10. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 01. 10. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 19. 09. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 09. 09. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 06. 08. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 15. 07. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, kvestorát - hospodárska správa, zverejnené 24. 06. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, vedenie kvestorátu, zverejnené 24. 06. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra histórie, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 05. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 10. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 08. 04. 2014
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 01. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 03. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 04. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 28. 02. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 28. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 26. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 18. 02. 2014
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 10. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie), zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM (KAIM - prof., doc.), zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM (KAIM - doc., zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 22. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 15. 01. 2014Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 12. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 16. 12. 2013
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 18. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 11. 11. 2013

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie, zverejnené 07. 11. 2013

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra aplikovanej informatiky a informatiky, zverejnené 06. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, (odborný asistent), zverejnené 28. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, (profesor), zverejnené 28. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 10. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 30. 09. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 09. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 06. 09. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 21. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 17. 07. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra aplikovanej informatiky a matematiky, zverejnené 08. 07. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 26. 06. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 06. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 29. 05. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky a katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 23. 05. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 05. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 30. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, vedúci katedier, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra germanistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra histórie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra pedagogiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 03. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 26. 03. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 06. 03. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 24. 01. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 18. 01. 2013
Výberové konanie Fakulty prírovných vied UCM, zverejnené 16. 01. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 09. 01. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 06. 11. 2012
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 04. 10. 2012
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 05. 09. 2012
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 18. 06. 2012
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 30. 05. 2012
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 25. 04. 2012
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 16. 04. 2012
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 17. 02. 2012
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované do...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie