Veda a výskum

Politika kvality UCM

Partnerské univerzity

Pedagogické mobility s vedecko-výskumným zameraním je možné realizovať na partnerských univerzitách aj prostredníctvom mobilitného programu Erasmus+.  

Kontakt:

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2,miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk