Aktuality

  22.6.2018    Zmena harmonogramu štúdia

Na základe rozhodnutia rektora a vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“), oznamujeme zamestnancom a študentom UCM, že slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 sa bude konať 1. októbra 2018. Slávnostné otvorenie akademického roku bude spojené s inaguráciou rektora a prorektorov UCM. Viac informácií nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Zdroj: vedúca OAČ