Filter správ:

Späť

15.03.2017

Študentská vedecká konferencia
Fakulta prírodných vied UCM v Trnave  pozýva študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia na CELOSLOVENSKÚ ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY“. Termín konania: 11.4.2017. Miesto konania: budova UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
Viac informácií na : http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html
 

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: PR manažér
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie