Grading system (in Turkish) - Not Sistemi

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Not Derecelendirme Sistemi

Derecelendirme sistemi, uluslararası hareketlilik (Erasmus) programlarına katılan öğrenciler için akademik tanınma sürecinde çok önemli bir konudur. Notlandırma ölçekleri farklı ülkelerde farklı olabilir ve bu da kendi üniversitesine döndükten sonra denklik sürecinde zorluğa neden olabilmektedir.

Avrupa'daki farklı derecelendirme sistemleri göz önüne alındığında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), farklı ulusal derecelendirme ölçeklerinin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini daha şeffaf hale getirmek için Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde geliştirilmiştir.
AKTS öğrencileri gruplara ayırma konusunda yardımcı olur: başarılı ve başarısız. Belirtilen sistem, öğrencilerin ev sahibi kurumda almış oldukları derslerdeki performanslarını değerlendirmeyi sağlar. AKTS, öğrencilerin belirli derslerdeki başarıları hakkında ek bilgi sağlar. Geçme notları beş gruba ayrılır. AKTS, yerel notların yerine geçmeyi değil, öğrencilerin akademik performansları hakkında niteliksel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
SS. Cyril and Methodius in Trnava (UCM) Üniversitesi öğrencilere; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde çalışma programları sunmaktadır. Öğrenciler, final sınavlarını geçerek ve tezlerini savunarak çalışmalarını bitirirler.
Bir akademik yılın veya bir dönemin (kış veya bahar dönemi) başında, öğrenciler müfredatlarına göre zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri seçerler. Seçilen konular, öğrencilerin yılda 60 kredi kazanmalarına olanak sağlar (dönem başına 30 kredi). Belirli bir yıl için önerilen konular, daha önceki akademik yıllardan gerekli konuları bildiğini varsayabilir.
Akademik yılı başarı ile tamamlayabilmek için, öğrencilerin gerekli tüm konularda ve belirli sayıda zorunlu ve seçmeli derslerdeki sınavları geçmesi ve / veya derse katılım performansı ile kredi puanı elde etmesi ve böylece yılda en az 60 kredi puanı biriktirmesi gerekir (Dönem başına 30 kredi). Öte yandan krediler, ders içi performansı veya müfredatın gerektirdiği şekilde sınavı geçme ile elde edilir. UCM'deki öğrenciler yazılı, sözlü veya karma sınavlara girerler (karma sınavlar hem yazılı hem de sözlü bölümlerden oluşur).

Sınavlar, ilgili sınav döneminde iki kez tekrar edilebilir.

AKTS derecelendirme sisteminin sağladığı kolaylıklar ile birlikte UCM, tüm öğrencilere elde ettikleri ders notlarını, AKTS notlarını ve her bir derste elde edilen AKTS kredisini içeren not transkriptlerini sağlamaktadır. Not transkriptleri, ilgili öğrenci tarafından belirlenen akademik yıl ya da dönemin sonunda elde edilebilir.