Ako vyhľadávať v telefónnom zozname?

Spôsoby vyhľadávania

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať:

 • podľa priezviska,
 • podľa mena a priezviska,
 • k horeuvedeným možnostiam je možné pridať filtrovanie na základe hlavných organizačných jednotiek (rektorát, kvestorát, fakulty a inštitúty),
 • k horeuvedeným možnostiam je možné pridať filtrovanie na základe pracovného zaradenia osoby.

 

Princípy vyhľadávania

Vyhľadávanie podľa mien:

 • telefónny zoznam vyhľadáva štandardne podľa priezviska,
 • minimálny počet znakov pre vyhľadávanie sú 3 znaky,
 • zadaný reťazec sa nemusí nachádzať na začiatku priezviska / krstného mena osoby,
 • v prípade, že chcete špecifikovať aj celé, príp. časť krstného mena, uvádzajte ich v poradí krstné meno medzera priezvisko, časť krstného mena musí obsahovať minimálne 3 znaky,
 • vyhľadávanie podporuje vyhľadávanie s diakritikou, ale aj bez diakritiky,
 • pri vyhľadávaní sa neberie do úvahy veľkosť písmen.

 

Diakritika:

 • pre zadané písmená bez diakritiky sa budú hľadať možnosti s diakritikou aj bez diakritiky,
  (napr. pre zadaný výraz "ova" budú vyhľadané mená Kováč, Kovacs, Nováková)
 • pre písmená zadané s diakritikou sa budú hľadať možnosti len s diakritikou,
  (napr. pre zadaný výraz "ová" budú vyhľadané mená Kováč a Nováková, ale už nie Kovacs)
 • pri vyhľadávaní sa neberie do úvahy veľkosť písmen.