Unikátne vedecké a kreatívne pracoviská ako súčasti Univerzitného vedeckého parku


Vedecký a kreatívny park UCM v Trnave je zriadený za účelom integrácie vedeckej a kreatívnej infraštruktúry univerzity do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké a kreatívne projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu.