Ďalšie aktuality

26.6.2018
Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON
V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
26.6.2018
Športový deň UCM v Trnave 2018
Športový deň UCM v Trnave 2018 sa konal 14.6.2018 v športovo-relaxačnom centre Eventland v obci Lehnice-Sása.
Zúčastnilo sa ho vyše 130 našich zamestnancov z rektorátu, FF UCM, FPV UCM a FSV UCM. Privítalo nás daždivé a veterné počasie, preto sa mu musel prispôsobiť aj program. Športo...
čítať viac
25.6.2018
Poďakovanie
Milé kolegyne, milí kolegovia, priatelia, zamestnanci UCM!

Dňa 30. júna sa končí moje pôsobenie na našej univerzite. Odchádzam po dvadsiatich rokoch ako docentka germanistiky, dekanka FF, a prorektorka.

Domnievam sa,, že som sa na všetkých mojich postoch snažila urobiť to, čo bolo...
čítať viac
20.6.2018
Správa pre Akademickú obec FMK UCM v Trnave
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2018    prijal uznesenie , ktorým v zmysle § 9, ods. 1 , písm. s) zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva poč...
čítať viac
18.6.2018
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII”
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII” sa konala na Fakulte sociálnych vied v dňoch 14. a 15. júna 2018 pod záštitou dekana FSV doc. Petra Horvátha, PhD. a pod záštitou CERCLES. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre výmen...
čítať viac
15.6.2018
UCM e-maily pre študentov
Študentom sa zriaďujú e-mailové kontá pre potreby plnenia študijných, výskumných a umeleckých úloh a/alebo úloh súvisiacich s prevádzkou a správou UCM. Bližšie informácie nájdete na tu.
čítať viac
12.6.2018
Preukaz študenta - informácia
Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu do 30.6.2018 a majú štátne skúšky v auguste už majú predlženú platnosť do 30.9.2018 (2. ročník magisterského štúdia len do 31.8.2018) v systéme. Teraz si musia...
čítať viac
4.6.2018
Oznam ŠO a OAČ UCM
Oznamujeme študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2017/2018 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení UCM a Oddelení akademických činností UCM každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 8,30 hod. – do 11,00 hod.  s účinnosťo...
čítať viac