Ďalšie aktuality

19.8.2018
Ponuka -rozširujúce štúdium pre pedagógov
Filozofická fakulta UCM ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania rozširujúce štúdium. Záujemci si môžu podať prihlášku do 31. augusta 2018. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
15.8.2018
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu. Tieto výzvy majú charakter uzavretých výziev s dá...
čítať viac
14.8.2018
University Day, 13.-14.9.2018
Ako zreformovať vysoké školstvo na Slovensku a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia? Ako reflektovať na skutočné potreby a záujmy novej generácie študentov? Ako zatraktívniť formy výučby, a intenzívne prepojiť vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce?

T...
čítať viac
14.8.2018
Noc výskumníkov, 28.9.2018
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, organizujú festival Noc výskumníkov. Na Slovensku bude prebiehať v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Koši...
čítať viac
26.7.2018
Harmonogram zápisov
Oddelenie akademických činností UCM zverejnilo harmonogram zápisov študentov na akademický rok 2018/2019.
čítať viac
19.7.2018
Oznam Kancelárie rektora UCM
Dňa 18.7.2018 poveril rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. výkonom funkcie prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu PhDr. Michala Lukáča, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.
čítať viac
27.6.2018
Lídrom rebríčka slovenských univerzít sa v globálnom hodnotení U-Multirank stala UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je lídrom rebríčka slovenských univerzít v globálnom hodnotení U-Multirank, keď ako jediná slovenská univerzita získala štyri hodnotenia A, a to v kategóriách riadne ukončenie bakalárskeho štúdia, interdisciplinárny výskum, zahran...
čítať viac
26.6.2018
Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON
V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac