Ďalšie aktuality

21.3.2018
Bulletin SAIA 3/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je Národný štipendijný program SR. Bulletin SAIA 3/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk...
čítať viac
21.3.2018
Schválenie rozpočtu AS UCM v Trnave
Akademický senát UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 20.3.2018 všetkými hlasmi schválil návrh rozpočtu univerzity na rok 2018. Rozpočet sa tak môže postúpiť na schválenie na Správnu radu UCM v Trnave.
čítať viac
13.3.2018
Výsledky volieb kandidáta na rektora UCM
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 13. marca 2018 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na rektora UCM.

1. kolo (na zvolenie potrebných 16 hlasov)
V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1. k...
čítať viac
13.3.2018
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
8.3.2018
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí...
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc. k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018 o 14:00 hod. v zasadačke Z03, za účasti senátorov AS FMK UCM, vedenia FMK UCM a pozvaných hostí, vrátane pov...
čítať viac
6.3.2018
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a Fakulta sociálnych vied UCM vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“, konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana F...
čítať viac
20.2.2018
UCM v Trnave opäť otvorila svoje brány
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala vo svojich priestoroch končiacich študentov stredných škôl

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok pokračovala v úspešnej tradícií univerzitného Dňa otvorených dverí. Dňa 16. februára 2018 sa zástupcovia všetkýc...
čítať viac
13.2.2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je bilaterálny program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávani. Bulletin SAIA 2/2018 si môž...
čítať viac