Ďalšie aktuality

13.3.2018
Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky...
čítať viac
13.3.2018
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
12.3.2018
Informácia o voľbách kandidáta na rektora
Volebná komisia dňa 12. marca 2018 po otvorení obálok návrhov konštatovala, že navrhnutými do volieb kandidáta na rektora UCM sú:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (životopis, volebný program)

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (životopis, volebný program)

PhDr. Jozef Tinka, PhD. (životo...
čítať viac
8.3.2018
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí...
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc. k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018 o 14:00 hod. v zasadačke Z03, za účasti senátorov AS FMK UCM, vedenia FMK UCM a pozvaných hostí, vrátane pov...
čítať viac
6.3.2018
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a Fakulta sociálnych vied UCM vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“, konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana F...
čítať viac
1.3.2018
Termíny ďalšej voľby kandidáta na rektora
Keďže na zasadnutí AS UCM dňa 28. februára 2018 nebol ani po opakovanej voľbe druhého kola volieb zvolený kandidát na rektora volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora v zmysle § 3 ods. 15 Volebného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre voľbu kandidáta na rektora (...
čítať viac
1.3.2018
Výsledky volieb kandidáta na rektora
AS UCM dňa 28. februára 2018 na svojom zasadnutí nezvolil žiadneho z navrhovaných za kandidáta na rektora UCM. Výsledky jednotlivých kôl (hlasovaní) boli nasledovné:

1 kolo (na zvolenie bolo potrebných 16 hlasov)

V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov. Odovzdan...
čítať viac
22.2.2018
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018
Vážení študenti.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského si Vás v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK dovoľuje pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2018,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakult...
čítať viac