Ďalšie aktuality

19.2.2018  nová
Odborná prednáška na tému “Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky v rámci agendy...
Dekan FPV prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Vás pozýva na prednášku Ing. Norberta KURILLU, PhD. na tému "Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky v rámci agendy Európskej Únie“.
čítať viac
18.2.2018  nová
Predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry
Univerzitná knižnica UCM v Trnave a SLOVART G.T.G. pozývajú všetkých záujemcov na predajnú výstavu zahraničnej odbornej literatúry,  ktorá sa bude konať v dňoch 21.2. a 22.2.2018 od 9.00 do 16.00 hod. v presklenej zasadačke rektora na prízemí hlavnej budovy UCM v Trnave.

Aj na zá...
čítať viac
14.2.2018
Oznam o voľbe kandidáta na rektora UCM v Trnave - AKTUALIZOVANÉ
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora univerzity na roky 2018 až 2022 na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 skonštatovala, že predsedovi AS UCM bolo k 31. januáru 2018 do 12. tej hodiny doručených celkovo 18 obálok. V obálkach sa nachádzali mená nasledovných navrhovanýc...
čítať viac
13.2.2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je bilaterálny program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávani. Bulletin SAIA 2/2018 si môž...
čítať viac
8.2.2018
Výzva na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov, ktoré budú podporené z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je piatok 23. február 2018, 13,00 hodina.
V zmysle Štatútu fondu pre podporu výskumu UCM vedúci projektu...
čítať viac
7.2.2018
UCM v Trnave na cestách
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch od 30.1.2018 do 6.2.2018 zúčastnila „tripu“ po študentských veľtrhoch s názvom Kam na vysokú 2018. Na domácej pôde v Trnave, v Žiline a v Banskej Bystrici naši študenti, doktorandi a pedagógovia odpovedali končiacim stredošk...
čítať viac
7.2.2018
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a Fakulta sociálnych vied UCM vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“, konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana F...
čítať viac
6.2.2018
Študenti a priaznivci čínskeho jazyka, pozor!
Aj v letnom semestri akademického roka 2017/18 bude na UCM v Trnave prebiehať výučba čínskeho jazyka.
čítať viac