05. 04. 2017

  5.4.2017    INTERVIEW DAY a TABLE TALKING

Dňa 5.4. 2017 sa uskutočnil v priestoroch Auly UCM na Bučianskej ul. Interview Day a Table talking pre končiacich študentov magisterského štúdia všetkých fakúlt. Podujatie otvorila prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ruženka Kozmová, CSc. a po nej sa prítomným študentom a zástupcom firiem prihovoril spoluorganizátor Mgr. Igor Holéczy z Národného kariérneho centra.

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom zúčastnených firiem ponúknuť študentom možnosť budúceho povolania. Zároveň si študenti mohli vyskúšať prijímací pohovor a dať si poradiť s vytvorením kvalitného CV.
Zastúpené boli firmy :
Amazon
Accenture
Tesco
UNIQA Group Service Center Slovakia
Henkel
ON Semiconductor
Amazon
Accenture
Tesco
UNIQA Group Service Center Slovakia
Henkel
ON Semiconductor
Your Choice