09. 05. 2017

  9.5.2017    Krst knihy

Publikácia medzinárodného významu Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions od autorky PhDr. Marianny Hudcovičovej, PhD. bola slávnostne pokrstená a uvedená do života 9. mája 2017 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.
Publikáciu písmenkami pokrstila doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. spoločne s doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD., doc. PhDr. Pavlom Kvetkom a PaedDr. Evou Smetanovou, PhD. 

Podujatie pripravila Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM  v spolupráci s  Univerzitnou knižnicou  UCM v Trnave.