Aktuálne výzvy

Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí
Bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30.4.2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018.

Výzva na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov, ktoré budú podporené z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV). Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je utorok  28.2.2017 do 13,00 hod.
 

Erasmus+ Medzinárodná mobilita s partnerskými krajinami/K107 – výzva
Národná agentúra programu Erasmus+ zverejnila výzvu na predkladanie projektov na Medzinárodnú mobilita s partnerskými krajinami/K107. Termín na predloženie prihlášky / projektu je 2.12.2017 o 12.00 hod. Formulár žiadostí nájdete tu. Ďalšie informácie, pokyny a prezentácie nájdete: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26 

Žiadosti o dotáciu z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM v roku 2015. Výzva platí pre všetky vedné odbory, ktoré sa realizujú na UCM.

Štipendijný program EHP Slovensko - Prípravné návštevy a stretnutia
SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 10. 4. 2014, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia. Celková alokácia na túto výzvu je 15 228 EUR. Maximálna výška projektového grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR. 

Výzva na podávanie prihlášky pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami 2014 (pre akademický rok 2014/2015)
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami pre akademický rok 2014/2015.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA 
MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015,ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014.

Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov Fondu pre podporu výskumu na univerzite
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov Fondu pre podporu výskumu.
 

Súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
Dňa 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj súťaž s názvom Nauč ma rozumieť vede. Prihlásiť sa môžu všetci kreatívni študenti vysokých škôl/univerzít, ktorí vytvorením originálneho videa vzbudia u žiakov základných škôl záujem o prírodovedné predmety. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet. 

Národný štipendijný program SR – nová výzva
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014.

Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Harmonogram promócií UCM
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017 nájdete...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie