Aktuálne výzvy

24.2.2017
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí
Bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30.4.2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 20...
čítať viac
9.1.2017
Výzva na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov, ktoré budú podporené z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV). Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je utorok  28.2.2017 do 13,00 hod.
 
čítať viac
2.12.2016
Erasmus+ Medzinárodná mobilita s partnerskými krajinami/K107 – výzva
Národná agentúra programu Erasmus+ zverejnila výzvu na predkladanie projektov na Medzinárodnú mobilita s partnerskými krajinami/K107. Termín na predloženie prihlášky / projektu je 2.12.2017 o 12.00 hod. Formulár žiadostí nájdete tu. Ďalšie informácie, pokyny a prezentácie n...
čítať viac
14.1.2015
Žiadosti o dotáciu z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu (FPPV) UCM v roku 2015. Výzva platí pre všetky vedné odbory, ktoré sa realizujú na UCM.
čítať viac
11.4.2014
Štipendijný program EHP Slovensko - Prípravné návštevy a stretnutia
SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 10. 4. 2014, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia. Celková alokácia na túto výzvu je 15 228 EUR. Maximálna výška projektového grantu na jednu...
čítať viac
3.4.2014
Výzva na podávanie prihlášky pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami 2014 (pre...
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok pre študentov a zamestnancov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami pre akademický rok 2014/2015.
čítať viac
20.3.2014
Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA
MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015,ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projekt...
čítať viac
5.3.2014
Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov Fondu pre podporu výskumu na univerzite
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov Fondu pre podporu výskumu.
 
čítať viac
21.2.2014
Súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
Dňa 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj súťaž s názvom Nauč ma rozumieť vede. Prihlásiť sa môžu všetci kreatívni študenti vysokých škôl/univerzít, ktorí vytvore...
čítať viac
12.9.2013
Národný štipendijný program SR – nová výzva
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014.
čítať viac