Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Zomrel prof. Ján Podolák
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom, spolupracovníkom a študentom, že nás dňa 15.2.2017 vo veku 90 rokov navždy opustil bývalý rektor UCM v Trnave Dr. h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Prof. Ján Podolák bol slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku.
Pán profesor, česť Vašej pamiatke!!!
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Bulletin SAIA 2/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť TU. Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko.

Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave
Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi UCM v Trnave a ČVUT v Prahe.  Podpisu dohody sa zúčastnili rektor UCM v Trnave Dr.h.c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., riaditeľ IFBLR MUDr. Juraj Štofko, PhD.,MBA,MPH a prodekan pre vedu a výskum a zároveň vedúci Katedry zdravotníckych oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT Praha prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Informácia o štipendiách čínskej vlády
Vláda Čínskej ľudovej republiky udelí v akademickom roku 2017/18 celý rad štipendií pre slovenských študentov všetkých troch stupňov vzdelávania, vedeckých pracovníkov a pracovníkov s titulom docent.

Dekanka Fakulty masmedialnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Voľby do Akademického senátu univerzity
V zmysle uznesenia č. P1/16 zo zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UCM dňa  19. 5. 2016 prebehli na jednotlivých súčastiach univerzity v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 voľby do Akademického senátu univerzity.

Konkurz do UFS Trnafčan!
Univerzitný folklórny súbor Trnafčan hľadá nových členov do tanečnej a speváckej zložky.

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie