Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie
Bulletin SAIA 6/2016
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 6/2016 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/. Témou čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017.

Oznam CIKT
Oznamujeme končiacim študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí budú vykonávať štátne skúšky v auguste, alebo ich nevykonali v riadnom termíne a budú ich skladať v auguste, aby si predĺžili dopravnú časť študentského preukazu priložením preukazu k univerzitnému terminálu. Termín sa predlžuje do konca akademického roka 2015-2016. Terminál sa nachádza v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Pomocné terminály sa nachádzajú aj v mestách Bratislava, Žilina a Košice na železničnej stanici v zákazníckom centre. Tu sa nachádza terminál, kde si študent môže skontrolovať aktuálne dáta v čipe preukazu a následne zapísať aj aktuálne (zmenené) dáta. 

Rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl - naši absolventi na 8. mieste
Už 9. krát spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza z preferencií zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov. Do rebríčka spoločnosť Profesia zaradila iba slovenské verejné vysoké školy. Spomedzi 23 škôl sa absolventi UCM v Trnave umiestnili na 8. mieste.

Oznam ŠO UCM a OAČ - Kontrola štúdia v AR 2015/2016
Dňa 30.6.2016 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2015/2016. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8.7.2016 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. 

3. vzdelávacieho fóra: Čína - Stredná a juhovýchodná Európa
V dňoch 7.-13. 6. 2016 sa prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. a prorektor JUDr. Marcel Vysocký, PhD. zúčastnili 3. vzdelávacieho fóra: Čína - Stredná a juhovýchodná Európa.

Oznam OAČ UCM
V dňoch 27.6.2016 - 30.6.2016 bude Oddelenie akademických činností zatvorené z dôvodu konania promócií. 

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM
Študijné oddelenie UCM a Oddelenie akademických činností UCM oznamuje študentom UCM v Trnave, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2015/2016 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení UCM a Oddelení akademických činností UCM každý utorok a štvrtok v čase od 08:00 hod. – do 11:00 hod. s účinnosťou od 20.6.2016 do 31.8.2016.
 

Erasmus+ vašimi očami - súťaž
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Úlohou súťažiacich je vytvoriť krátke video, ktoré má pútavo priblížiť program Erasmus+. Víťazných autorov očakávajú atraktívne ceny. Súťaž je zverejnená aj na http://www.erasmusplus.sk. Viac informácií nájdete tu.

Harmonogram promócií UCM
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2015/2016 nájdete tu

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie