Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Univerzitný deň otvorených dverí  na UCM v Trnave
Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave.

Technická odstávka AIS
Dňa 22. februára 2017 (streda) sa uskutoční technická odstávka akademického informačného systému (AIS). Za spôsobené krátkodobé obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Zomrel prof. Ján Podolák
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom, spolupracovníkom a študentom, že nás dňa 15.2.2017 vo veku 90 rokov navždy opustil bývalý rektor UCM v Trnave Dr. h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Prof. Ján Podolák bol slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku.
Pán profesor, česť Vašej pamiatke!!!
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Bulletin SAIA 2/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť TU. Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko.

Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave
Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi UCM v Trnave a ČVUT v Prahe.  Podpisu dohody sa zúčastnili rektor UCM v Trnave Dr.h.c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., riaditeľ IFBLR MUDr. Juraj Štofko, PhD.,MBA,MPH a prodekan pre vedu a výskum a zároveň vedúci Katedry zdravotníckych oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT Praha prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Informácia o štipendiách čínskej vlády
Vláda Čínskej ľudovej republiky udelí v akademickom roku 2017/18 celý rad štipendií pre slovenských študentov všetkých troch stupňov vzdelávania, vedeckých pracovníkov a pracovníkov s titulom docent.

Dekanka Fakulty masmedialnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie