Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Informačný seminár Erasmus+ stáž
Ešte stála rozmýšľaš či má zmysel ísť na Erasmus+ stáž? WorkSpace Europe Ťa presvedčí, že sa to oplatí. Príď v utorok 28.02.2017 o 13:00 hod. do dolnej veľkej zasadačky Z0.3 na Nám. J. Herdu.
 

Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí
Bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30.4.2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
V zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 16.3.2017 sa v novej dolnej zasadačke rektora, Nám. J. Herdu 2 v Trnave, uskutoční:

Univerzitný deň otvorených dverí  na UCM v Trnave
Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9:30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul.v Trnave.

Zomrel prof. Ján Podolák
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom, spolupracovníkom a študentom, že nás dňa 15.2.2017 vo veku 90 rokov navždy opustil bývalý rektor UCM v Trnave Dr. h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Prof. Ján Podolák bol slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku.
Pán profesor, česť Vašej pamiatke!!!
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Bulletin SAIA 2/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť TU. Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko.

Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave
Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi UCM v Trnave a ČVUT v Prahe.  Podpisu dohody sa zúčastnili rektor UCM v Trnave Dr.h.c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., riaditeľ IFBLR MUDr. Juraj Štofko, PhD.,MBA,MPH a prodekan pre vedu a výskum a zároveň vedúci Katedry zdravotníckych oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT Praha prof. MUDr. Leoš Navrátil CSc.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie