Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave
Grantový program Študenti do sveta
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.
Slávnostné otvorenie výstavy Čínsky príbeh – Čínsky Tibet
Na pozvanie rektora UCM v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. zavítal dňa 23. marca 2017 J.E. veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pán Lin Lin. Viac..

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Global Volunteer - dobrovoľnícke stáže
Ak ťa zaujíma zahraničie a cez leto chceš vycestovať na stáž, tak zober batoh, spoznaj svet a zozbieraj vlastné skúsenosti. Viac info na: http://www.aiesec.sk/gv  a ponuka stáží na: http://www.opportunities.aiesec.org.

Slávnostné otvorenie univerzitnej predajne kníh UCM v Trnave
Slávnostné otvorenie univerzitnej predajne kníh UCM v Trnave sa uskutočnilo 15. marca 2017 vo vstupnej hale budovy UCM v Trnave na Hajdóczyho ulici. Podujatie otvorila riaditeľka univerzitnej knižnice Mgr. Darina Kráľová, ktorá zdôraznila, že nová moderná predajňa sa otvára v Týždni slovenských knižníc, v jubilejnom 20. roku vzniku univerzity a je krásnym darčekom pre študentov i pedagógov.

Študentská vedecká konferencia
Fakulta prírodných vied UCM v Trnave  pozýva študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia na CELOSLOVENSKÚ ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY“. Termín konania: 11.4.2017. Miesto konania: budova UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Bulletin SAIA 3/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 3/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/. Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko).

Predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom
18. ročník Týždňa slovenských knižníc zahájila 13.3.2017 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom, študentom i pracovníkom knižníc, ktorí si mohli doplniť svoje knižnice o kvalitnú literatúru. 

Deň otvorených dverí UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v piatok 10.3.2017 spoločný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcom o štúdium predstavili  spolu všetky fakulty aj inštitút.

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie