Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované doporučene nezasielali na meno fyzickej osoby, ale iba na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave alebo príslušnú fakultu/inštitút. V opačnom prípade sa môže stať, že Slovenská pošta a. s., splnomocnenej osobe na preberanie pošty za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zásielku nevydá a zásielka nebude doručená.

Virtuálna prehliadka UCM
Virtuálnu prehliadku budov a priestorov UCM nájdete tu.

Ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2
Innformáciu pre študentov, ktorým bolo na akademický rok 2017/18 pridelené ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2 nájdete tu.

Kurz čínskeho jazyka na UCM
Milí študenti, v akademickom roku 2017/2018 sa začne štúdium čínskeho jazyka. Vyučujúcou bude lektor/ka Konfuciovho inštitútu z Bratislavy. Kurz sa bude konať 1x po dve hodiny v týždni, pravdepodobne v stredu alebo štvrtok a to v  priestoroch UCM.
 

DETSKÁ UNIVERZITA UCM v TRNAVE
Hravou formou k vede. Pozrite si video Detskej univerzity TU

Univerzita tretieho veku UCM
UCM v Trnave organizuje v rámci celoživotného vzdelávania občanov záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené tým, ktorí si chcú rozšíriť a doplniť poznanie, osvojiť si praktické zručnosti, dozvedieť sa niečo nové a pookriať medzi rovesníkmi. Viac informácií nájdete tu.

Športový deň UCM v Trnave 2017
pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pod záštitou rektora Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim.prof.
Organizátor: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, Miesto: Ranč pod Babicou, Bojná, Termín: 23.6.2017
Vyhodnotenie športového dňa nájdete tu. Fotogalériu nájdete na intranete. Pozrite si krátke video zo športového dňa UCM v Trnave.
 

Oznam ŠO a OAČ UCM
Oznamujeme študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2016/2017 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení UCM a Oddelení akademických činností UCM každý utorok a štvrtok v čase od 8,00 hod. – do 11,00 hod. s účinnosťou od 20. 6.2017 do 31.8.2017 

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie