Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Šiesty ročník futbalového turnaja o Pohár rektora UCM v Trnave
Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil 6. ročník medziuniverzitného futbalového turnaja o Pohár rektora UCM, ktorý sa konal v areáli Slávia Trnava. Svoje futbalové sily si zmeralo 14 mužstiev, víťazné tímy sú nasledovné:

  1. Ekonomická univerzita Bratislava
  2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výučba čínskeho jazyka
Aj v nastávajúcom akademickom roku 2017/2018 sa bude na našej univerzite vyučovať čínština. Vítaní sú tak noví záujemci ako i pokračujúci. Svoj záujem o návštevu kurzu čínskeho jazyka nahláste prosím na adresu: jana.judinyova(zav.)ucm.sk

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

„Blízky východ – známy neznámy“.
Zaujímavé podujatie sa uskutočnilo 3. mája 2017 v univerzitnej knižnici. Organizátori, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave, pripravili bohatý program – premietanie filmu o krajinách Blízkeho východu, prednášky o Kurdistane, beduínoch i káve, workshopy a  rôzne aktivity zamerané na kultúru, zvyky a súčasnosť na Blízkom východe.

Od poznania k múdrosti prežiarenej duchom... (Diskusné popoludnie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi)
Počas celého roka 2017 si slovenská kultúrna verejnosť pripomína 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významného slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. 24.4.2017 o 14:00 hod., presne v deň pamätného výstupu štúrovcov na Devín, sa na pôde Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila panelová diskusia venovaná osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Viac informácií a fotogalériu nájdete tu.

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií. Čítajte viac...

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názov Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26.-27.4.2017 v priestoroch Zámockého kaštieľa v Holíči. Viac informácií nájdete tu

Kvapka krvi UCM v Trnave
Dňa 26. apríla 2017 sa konala po dvanásty krát Kvapka krvi UCM. Tradičné darovanie krvi prebieha od roku 2011 v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trnava. Na darovaní krvi bol prítomný kolektív pod vedením MUDr. Šišku.

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie