Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Konferencia Nové trendy v marketingu 2011
V priestoroch Smolenického zámku sa bude v dňoch 15. - 16. novembra 2011 konať ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu. Organizátorom podujatia, tentoraz s podtitulom „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem", je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave - zmena študijného referenta
Oznamujeme študentom študijných programov verejná správa, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe Inštítútu sociálnych vied UCM v Trnave, že dňom 02.11.2011 sa študijnou referentkou stáva:

Bc. Oľga Molnárová
Kancelária: IV (Nám. J. Herdu 2, Trnava, hlavná budova, prízemie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: olga.molnarova(zav.)ucm.sk

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave - zmena študijného referenta
Oznamujeme študentom študijných programov na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, že dňom 02.11.2011 sa študijnou referentkou stáva:

Ing. Daniela Šimková

Kancelária: IV (Nám. J. Herdu 2, Trnava, hlavná budova, prízemie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Stanovisko k vysťahovaniu študentov z Hotela Trnavan
V predchádzajúcich dňoch prišlo k poľutovaniahodnej situácii, pri ktorej museli študenti UCM opustiť ubytovacie zariadenie Hotel Trnavan. UCM zmluvne zabezpečila ubytovanie pre viac ako 150 študentov, podobne ako v prechádzajúcom akademickom roku aj v tomto roku v uvedenom zariadení.

Americký profesor komunikácie Arvind Singhal vrámci svojej prvej návštevy Slovenska prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
TRNAVA 12.10.2011 - Na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave sa dnes konala prednáška s americkým profesorom komunikácie Arvindom Singhalom. Témy prednášky boli orientované na oblasť šírenia mediálnych posolstiev schopných narúšať spoločenskú akceptáciu problémov pokrokovou metódou - rozprávaním autentických príbehov zo života.

Stanovisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k neobjektívnej reportáži ,, Zákazku na rekonštrukciu budovy Univerzity svätých Cyrila a Metoda mali dostať vybrané firmy“.
Dňa 5.10.2011 bola odvysielaná v televízii TA3 reportáž, ktorú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave považuje za neobjektívnu a zavádzajúcu.

Postup pri ubytovaní študentov UCM v akademickom roku 2011/2012 v Študentskom domove UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Základné informácie o ubytovaní a stravovaní a postup pri ubytovaní pre študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Študentskom domove a jedálni Miloša Uhra.

Zmena príspevku na stravu
Na základe rozhodnutia MŠVVŠR bol s platnosťou od 1. 9. 2011 určený príspevok na stravu študentov vo výške 0,80 € na jedno jedlo. Pre študentov UCM to znamená v novom akademickom roku 2011/2012 zvýšenie ceny stravného lístka o 0,20 €.

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie