Filter správ:

Späť

19.05.2017

Šiesty ročník futbalového turnaja o Pohár rektora UCM v Trnave
Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil 6. ročník medziuniverzitného futbalového turnaja o Pohár rektora UCM, ktorý sa konal v areáli Slávia Trnava. Svoje futbalové sily si zmeralo 14 mužstiev, víťazné tímy sú nasledovné:

  1. Ekonomická univerzita Bratislava
  2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mužstvo UCM v Trnave skončilo na 6. mieste a mužstvo IFBLR UCM v Trnave na 5. mieste. Rektor Trnavskej univerzity doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. prišiel osobne podporiť svoje futbalové mužstvo. Putovný pohár rektora UCM víťaznému tímu osobne odovzdal rektor UCM Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a na záver všetkým zagratuloval a poďakoval za účasť. Vyjadril potešenie z veľkej účasti univerzitných tímov a presvedčenie o ďalšom úspešnom budúcom ročníku.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Vrbovská
Zdroj: kancelária rektora UCM
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie