Ubytovací a prevádzkový poriadok

Ubytovací poriadok ŠD UCM v Trnave

Postup pri ubytovaní študentov UCM v akademickom roku 2017/2018 v Študentskom domove UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Základné informácie o ubytovaní, stravovaní a postup pri ubytovaní v Študentskom domove a jedálni Miloša Uhra pre študentov UCM v akademickom roku 2017/2018

Informácia pre študentov UCM, ktorým bolo na akademický rok 2017/18 pridelené v ubytovacom zariadení SOŠE Trnava, ul. Sibírska 1
_______________________________

Informácia pre študentov UCM, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ubytovacom zariadení na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava /SOŠPaSV TT/

Informácia pre študentov IFBLR, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ubytovacom zariadení SOŠ na Záhradníckej, ul.Brezová 2, Piešťany v akademickom roku 2017/2018.


Informácia pre študentov IFBLR, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ubytovacom zariadení  SOŠ Záhradníckej, ul. Brezová 2, Piešťany v akademickom roku 2016/2017.


Informácia pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ubytovacom zariadení  VÚJE, a. s. na Sibírskej ul. 1 v Trnave v akademickom roku 2016/2017.

Informácia pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Študentskom domove a jedálni Miloša Uhra v Trnave v akademickom roku 2016/2017.

Informácia pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva  a služieb na vidieku v Trnave v akademickom roku 2016/2017.
_______________________________

Plné znenie zmluvy o poskytnutí ubytovania č. 0954/64/2012 uzatvorenej medzi VÚJE, a.s., Trnava a UCM v Trnave.