Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť je organickou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického pracovníka univerzity a je realizovaná v zmysle odbornej orientácie jednotlivých fakúlt a inštitútov univerzity a ich jednotlivých vedecko-pedagogických pracovísk. Veda a výskum boli, v súlade s celkovou činnosťou a úlohami univerzity, orientované na rozvoj jednotlivých vedných odborov, vyučovaných disciplín alebo požiadavkami praxe. Riešenie jednotlivých výskumných úloh je realizované počas viacerých rokov, spravidla tri roky, ako súčasť realizačnej orientácie jednotlivých grantov a grantových projektov.

Politika kvality UCM

Ocenenia UCM

Partnerské univerzity

Pedagogické mobility s vedecko-výskumným zameraním je možné realizovať na partnerských univerzitách aj prostredníctvom mobilitného programu Erasmus+.  

Kontakt:

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk