Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť je organickou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického pracovníka univerzity a je realizovaná v zmysle odbornej orientácie jednotlivých fakúlt a inštitútov univerzity a ich jednotlivých vedecko-pedagogických pracovísk. Veda a výskum boli, v súlade s celkovou činnosťou a úlohami univerzity, orientované na rozvoj jednotlivých vedných odborov, vyučovaných disciplín alebo požiadavkami praxe. Riešenie jednotlivých výskumných úloh je realizované počas viacerých rokov, spravidla tri roky, ako súčasť realizačnej orientácie jednotlivých grantov a grantových projektov.

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ A KREATÍVNY PARK

Vedecký a kreatívny park UCM v Trnave je zriadený za účelom integrácie vedeckej a kreatívnej infraštruktúry univerzity do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké a kreatívne projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu.
Štatút Vedeckého a kreatívneho parku UCM v Trnave

Politika kvality

Personálne obsadenie:

Poverený funkciou prorektora  pre kvalitu a vedu
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie kvality a vedy:

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Vedúci oddelenia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť  116a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 162
Mobil: +421 911 590 987 
E-mail: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre vedu:

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre 3. stupeň štúdia:

PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 142
E-mail: sona.svetlikovajohn(zav.)doeucm.sk