Zahraničné vzťahy a študijné pobyty

Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch nájdete na samostatnej stránke: erasmus.ucm.sk.