background-pattern-full-black

KARIÉRA NA UCM


Práca na UCM prináša množstvo výhod a príležitostí. Univerzitné prostredie podporuje neustály profesionálny a osobný rast, kde sa môžete aktívne podieľať na výskume a inováciách v rôznych oblastiach. Okrem toho,vám ponúkame zaujímavé benefity, možnosť ďalšieho vzdelávania a stabilitu zamestnania.

Práca na UCM tiež umožňuje priamu interakciu s mladými talentovanými študentmi a odborníkmi z celého sveta, čím sa rozvíja zmysluplná a inšpirujúca kariéra. Pre tých, ktorí majú vášeň pre vedu, výučbu a učenie, je práca na univerzite ideálnou príležitosťou na realizáciu týchto záujmov v dynamickom a intelektuálne stimulujúcom prostredí.

 

PONUKY PRÁCE

VYHLÁSENÉ VÝBEROVÉ KONANIA

faculty-banner-photo

Hlavným poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je chrániť a šíriť poznanie, rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej či umeleckej činnosti, s ohľadom na národné, humanistické a demokratické tradície. Svojou činnosťou chce budovať vzdelanosť ako súčasť kultúry celej spoločnosti a súčasne prispievať k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne, uvedomujúc si pritom svoj kultúrno-spoločenský a hospodárskoekonomický impakt v Slovenskej republike a v trnavskom regióne. Univerzita sa chce usilovať o formovanie generácie, ktorá bude schopná čeliť výzvam budúcnosti s múdrosťou, kreativitou a rešpektom k hodnotám, ktoré nás formujú.

Snažíme sa o spoločenskú zodpovednosť a udržateľné nastavenie univerzity. Viac o celej univerzite a jej smerovaní nájdete tu.

 

495

spokojných zamestnancov na UCM