background-pattern-full-black

Úradné hodiny

Všetky otázky, žiadosti a podnety týkajúce sa agendy Oddelenia akademických činností sú vybavované len v rámci stanovených úradných hodín. Prosíme verejnosť o ich rešpektovanie.

Univerzitná knižnica, CIZ

 

marker-icon :  Hajdóczyho 1, prízemie
Úradné hodiny: pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 15.00, piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Viac o oddelení

 

Podateľňa

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, prízemie, vedľa vrátnice
Úradné hodiny: pondelok až piatok od 9.30 hod. do 11.00, od 13.00 hod. – 14.00 hod.

Viac o oddelení

 

Študijné oddelenie

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, od výťahov doprava
Úradne hodiny: utorok, štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod., 12:30 - 14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Oddelenie akademických činností

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 110
Od 1. septembra do 30. júna daného akademického roka: utorok, štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod., 12:30 - 14:00 hod.
Od 1. júla do 31. augusta počas letných prázdnin daného akademického roka: utorok, štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod.
Vydávanie diplomov iba po telefonickej alebo e-mailovej dohode: utorok 8:30 - 11:00 hod.

Viac o oddelení

 

Študentský domov

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 402
Úradne hodiny: utorok, štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod., 12:30 - 14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109
Úradne hodiny: utorok, štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod., 12:30 - 14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Univerzitná predajňa

 

marker-icon : Hajdóczyho ul. č. 1, prízemie 
Úradne hodiny: utorok, streda v čase 10:00 – 10:00 hod., štvrtok v čase 13:00 – 14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Referát kontroly

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115a
Úradne hodiny: pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase 8:00 – 10:00 hod., 13:00 – 14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Referát pre legislatívu a právne poradenstvo

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115b
Úradne hodiny: pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase 8:00 – 10:00 hod., 13:00 –14:00 hod.

Viac o oddelení

 

Referát CO, obrana, utajované skutočnosti, BOZP, PO

 

marker-icon : Hajdóczyho 1, miestnosť 416
Úradne hodiny: pondelok až piatok v čase 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.

Viac o oddelení

 

Oddelenie vedy a výskumu

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: pondelok až piatok v čase 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.

Viac o oddelení

 

Centrum informačno komunikačných technológií 

 

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie (vyťah premáva len na 5., potom použiť schody)
Úradne hodiny: pondelok až piatok v čase 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.

Viac o oddelení