Používateľská príručka stiahnite (PDF)
Ovládacie prvky AIS stiahnite (PDF)
Práca s tabuľkou v AIS stiahnite (PDF)

Niektoré manuály sú spracované technológiou Flash, na ich používanie (prezeranie) treba mať nainštalovaný príslušný softvér. Softvér sa dá stiahnuť napríklad tu.

ÚVOD

Postup č. 01 - Prihlásenie do AIS a zmena hesla spustite (PDF)
Postup č. 02 - Zobrazenie osobných údajov spustite (Flash)stiahnite (AVI)

 

UCHÁDZAČI 

Prihláška:

Postup č. 03 - Elektronická prihláška - prihlásenie spustite (PDF)
Postup č. 04 - Elektronická prihláška - osobné údaje spustite (PDF)
Postup č. 05 - Elektronická prihláška - štúdium spustite (PDF)

Zápis:

Postup č. 06 - Uchádzači - Predzápis spustite (PDF)
Postup č. 07 - Elektronická návratka spustite (PDF)

Ubytovanie:

Postup č. 27 - Ubytovanie - žiadosť spustite (PDF)

 

ŠTUDENTI UCM

Všeobecné:

Postup č. 08 - Zobrazenie osobného čísla študenta spustite (PDF)
Postup č. 09 - Zobrazenie čísla odboru spustite (PDF)
Postup č. 10 - Prezeranie rozvrhu spustite (PDF)
Postup č. 11 - Elektronická nástenka spustite (Flash)stiahnite (AVI)
Postup č. 12 - Zobrazenie harmonogramu akademického roka spustite (Flash)stiahnite (AVI)
Postup č. 13 - Moje predmety - Zjednodušené aplikácie pre štúdium študenta spustite (PDF)
Postup č. 14 - Študijné programy spustite (Flash)stiahnite (AVI)
Postup č. 15 - Administratívny systém - správy spustite (Flash)stiahnite (AVI)

Zápis:

Postup č. 16 - Elektronický zápis - postup spustite (PDF)
Postup č. 17 - Elektronický zápis - tlač protokolu o študijnom pláne spustite (PDF)
Postup č. 18 - Tvorba zápisného listu a predzápis spustite (PDF)
Postup č. 19 - Tlač zápisného listu spustite (PDF)
Postup č. 20 - Zobrazenie zápisného listu a hodnotení spustite (Flash)stiahnite (AVI)

Skúšky:

Postup č. 21 - Prihlásenie na skúšku spustite (PDF)
Postup č. 22 - Prihlásenie na skúšku v kalendári spustite (PDF)
Postup č. 23 - Prihlásenie na tému záverečnej práce spustite (Flash)stiahnite (AVI)
Postup č. 24 - Tlač hodnotení spustite (PDF)
Postup č. 25 - Štátne skúšky - prihlásenie spustite (PDF)
Postup č. 26 - Odovzdanie záverečnej práce spustite (PDF)

Ubytovanie:

Postup č. 27 - Ubytovanie - žiadosť spustite (PDF)