Úradná tabuľa


Na tejto stránke sa dozviete všetky dôležité informácie, ktoré je unvierzita povinná zverejňovať na svojich stránkach. Sú rozdelené do viacerých sekcií podľa rôznych kategórií. Veríme, že nájdete všetko, čo hľadáte. 

Štipendiá

Informácie o štipendiách, postup a kritériá ich udelenia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

V zmysle zákona č.546/2010 Z.z. z 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2011, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv  (CRZ), ktorý vedie Úrad vlády SR. 

Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňované informácie a dokumenty nájdete tu:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UCM

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIAM

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ NA UCM

VEJERNÉ OBSTARÁVANIE

Výberové konania 

Všetky aktuálne otvorené výberové konania nájdete TU.

Správy a dokumenty

Zverejnené správy a dokumenty nájdete tu: