WiFi na UCM

Základná informácia

Na UCM sú prevádzkované celouniverzitné WiFi siete s názvom UCM a UCM-limitovana.
Sieť UCM poskytuje prístup do internetu a vyžaduje konfiguráciu a tiež meno a heslo.
Sieť UCM-limitovana je bez hesla a poskytuje prístup iba k informačných systémom prevádzkovaným na UCM, ako napr. AIS, MOODLE, webové stránky fakúlt a katedier, e-mail pre zamestnancov apod.
Siete s iným názvom neprevádzkuje Centrum informačno-komunikačných technológií UCM.

Upozornenie: používaním WiFi na univerzite sa stáva váš počítač súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Prístup k webovým stránkam FMK a FSV nie je možný cez sieť UCM-limitovana z dôvodu, že sú prevádzkované mimo UCM na zdieľaných webhostingových službách.

Použitie

Od akademického roka 2017/2018 je prístup do internetu cez WiFi na UCM vyžadované meno a heslo.
Meno je osobné číslo a heslo je rodné číslo bez lomky (/). Študenti nájdu svoje osobné číslo v AIS.
Heslo je možné si zmeniť na tejto stránkeNeplatí pre budovu IFBLR na Rázusovej ulici v Piešťanoch (heslo sa dá zmeniť na počítačoch v učebni R1-3).

Nastavenia pripojenia:

 • názov: UCM (pozor, záleží na veľkosti písmen!)
 • zabezpečenie: WPA2 Enterprise
 • autentifikačný protokol: PEAP
 • overovací protokol: MSCHAPv2
 • vonkajšia (anonymná) identita: prázdne (nevypĺňať)

Upozornenie pre používateľov prehliadača Mozilla Firefox: prehliadač Vám nemusí načítať Vami zvolenú web stránku, pretože očakáva súhlas s podmienkami používania WiFi na UCM.
Pozrite si toto video pre ukážku postupu ako si vynútiť zobrazenie podmienok. Prípadne si spustite iný prehliadač (napr. Internet Explorer, Edge, Chrome alebo iný), ktorý dokáže podmienky zobraziť automaticky. Následne sa môžete vrátiť k používaniu Firefoxu.

Preto, aby Vám fungovali internetové stránky musíte súhlasiť s podmienkami poskytovania WiFi na UCM, teda musíte stlačiť "Pokračovať" na stránke s podmienkami.
Stránka s podmienkami sa Vám automaticky zobrazí pri pokuse načítať webovú stránku vo webovom prehliadači (na tento účel odporúčame vždy najprv zadať http://www.ucm.sk).
Ak používate nejaké mobilné aplikácie, ktoré vyžadujú internet, musíte predtým spustiť webový prehliadač (a zadať http://www.ucm.sk), aby ste odklepli súhlas s podmienkami.
Súhlas s podmienkami sa zobrazí a potvrdzuje iba raz v ten deň pre konkrétne zariadenie.

Manuály

Vo videách sú použité vymyslené prihlasovacie údaje, vy zadávate svoje osobné číslo a svoje heslo.

 • Windows XP SP3: video manuál ako nastaviť profil
 • Windows 7, 8, 8.1, 10video manuál alebo konfiguračný program, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť), alternatívne nastavenie v prípade problémov s pripojením (môžete tiež použiť konfiguračný program a nainštalovať profil bez overovania servera)
 • Androidvideo manuál ako sa pripojiť
 • iOS (iPhone / iPad)video manuál ako sa pripojiť, alebo profil, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť - viď tento video manuál)
 • Windows 10 Mobilevideo manuál ako sa pripojiť
 • Linux (Ubuntu 17.04)video manuál ako sa pripojiť
 • macOSvideo manuál ako sa pripojiť, alebo profil, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť - viď tento video manuál)

Bezpečnosť

Venujte zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí.

 • certifikát autentifikačného servera je vydaný na meno id.ucm.sk, vydaný bol certifikačnou autoritou TERENA SSL CA 3 a má platnosť do 30.07.2020
 • odtlačok certifikátu id.ucm.sk má hodnotu C7:2E:C3:43:16:57:6B:9F:C7:6D:C8:F5:2F:6A:2F:A4:47:21:61:A6 (SHA-1)
 • WiFi profil pre platformu iOS (iPhone / iPad) a macOS je podpísaný iPCU CA e88f398a-7338-4e34-bf0d-c2891bfcde35