03. 08. 2020

  3.8.2020 - 12.8.2020    Zahraničná spolupráca UCM v Radom (Poľsko)

V dňoch 03.08.2020 – 12.08.2020 sa uskutočnila zahraničná návšteva UCM v rámci Erasmus Staff/Training mobility na pôde partnerskej univerzity – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, v Poľsku. Vedúca Kancelárie rektora PhDr. Tatiana Blahútová, MBA spolu s vedúcou Oddelenia vonkajších vzťahov Mgr., Mgr. art. Lenkou Biba Slovak sa zúčastnili návštevy nielen rektorátu a rektorátnych pracovísk univerzity, ale aj jednotlivých fakúlt a ich priestorov. S partnermi absolvovali taktiež spoločné pracovné stretnutia, školenia a prehliadku mesta.

Radom je mesto v Poľsku v Mazovskom vojvodstve s počtom viac ako 250.000 obyvateľov. Po Varšave je Radom druhým najväčším akademickým centrom v mazovskom vojvodstve. Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom tento rok oslavuje 70. výročie jej založenia a v súčasnosti má viac ako 8.000 študentov, a je aj je jedným zo spoluorganizátorov Piešťanských fyzioterapeutických a balneologických dní, ktoré oraganizuje UCM. Univerzita je zložená z fakúlt:

  • Faculty of Economics and Finance
  • Faculty of Mechanical Engineering
  • Faculty of Transport, Electrical Engineering and Computer Science
  • Faculty of Medical Sciences and Health Sciences
  • Faculty of Philology and Pedagogy
  • Faculty of Chemical Engineering and Commodity Science
  • Faculty of Arts
  • Faculty of Law and Administration

Ďakujeme partnerskej univerzite za prijatie a pripravený podnetný a inšpiratívny program.