Projekty

Projekty realizované s finančnou podporou štrukturálnych fondov EÚ:

• Operačný program Integrovaná infraštruktúra
• Operačný program Výskum a vývoj
• Operačný program Vzdelávanie
• Operačný program Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
• Operačný program Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská  republika 2007 – 2013

Medzinárodný vedecký projekt schválený Európskou komisiou financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné vedy  za rok 2010
• MYPLACE

Ostatné projekty
• APVV
• VEGA

Riešené projekty na UCM v Trnave