Univerzitná predajňa

Univerzitná predajňa UCM zabezpečuje predaj:
Spôsob nákupu:

V prípade záujmu o kúpu zaslaním mail. objednávky je potrebné uviesť názov publikácie, počet kusov, vaše fakturačné a doručovacie údaje (+ študenti UCM uvedú aj číslo ISIC). Následne vám vystavíme faktúru a zašleme spolu s objednávkou na vami uvedenú doručovaciu adresu, objednávku hradíte až po jej doručení. Faktúra bude priložená k objednávke, poprosíme o úhradu presnej sumy, ktorá bude na faktúre.

Objednávka bude doručená prostredníctvom Slovenskej pošty, preto je potrebné uhradiť aj náklady spojené s dopravou podľa platného cenníka Slovenskej pošty, ktoré vám budú započítané vo faktúre.

Otváracie hodiny predajne: 
Utorok: 10:00 h. - 11:00 h.
Streda: 10:00 h. - 11:00 h.
Štvrtok: 13:00 h. - 14:00 h.
 
 
Adresa predajne a kontakt:
Univerzitná predajňa UCM
Hajdóczyho ul. č. 1
917 01 Trnava
 
Mgr. Nikoleta Uherčíková
tel. kontakt: +421 33 5565 145
e-mail: nikoleta.uhercikovajohn(zav.)doeucm.sk