Univerzitná predajňa

Otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00 hod. (od 11:30 do 12:00 hod. obedňajšia prestávka)
piatok 08:00 - 12:00 hod.

Adresa predajne, kontakt:
Univerzitná predajňa UCM v Trnave
Hajdóczyho ul. č. 1, 917 01 Trnava
Telefón: 033 5565 136
E-mail: adriana.mrvova(zav.)ucm.sk

Objednávky na faktúru (len právnické osoby, na študijné účely bez ďalšieho predaja). Knihy na dobierku nezasielame.

Univerzitná predajňa je súčasťou Oddelenia práce s verejnosťou.

Univerzitná predajňa:

  • realizuje predaj skrípt, publikácií, papierenského tovaru a propagačných predmetov univerzity
  • zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi publikácií, skrípt a celý proces nákupu a predaja fyzickým i právnickým osobám
  • zabezpečuje návrh, výrobu a predaj vybraného sortimentu marketingových predmetov s logom/označením UCM

ŠTATÚT univerzitnej predajne.