Politika kvality

 
 
 

Operačný program Ľudské zdroje

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM

CAF (Common Assessment Framework

Rankingy a ratingy univerzít

UCM v kvalitatívnych rebríčkoch, ocenenia

Ocenenia a ceny

Vedec roka
Literárny fond – ocenenia
Medaila UCM
Cena rektora
Plaketa - cena Jána Sambucusa              
Morálne ocenenie zamestnanca UCM
Pamätná medaila k 25. výročiu založenia UCM
Ďalšie ocenenia zamestnancov  
Úspechy študentov 

Doctor honoris causa
Profesor emeritus

Ocenenia a ceny z externého prostredia

2022

2021

2020

2019