Rozvoj univerzity

Prorektor pre rozvoj zastupuje rektora v oblasti spracovania koncepcie rozvoja univerzity, jej realizácie, dlhodobého zámeru UCM, v spracovávaní návrhov koncepcií investičnej výstavby, materiálneho, priestorového a technologického vybavenia univerzity, didaktickej techniky a modernizácie vyučovacích priestorov a tiež v príprave a koordinácii rozvojových projektov univerzity, Riadi Oddelenie rozvoja a dohliada na činnosť Centra informačno-komunikačných technológií.

Personálne obsadenie:

Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 113b
Telefón: 033 5565 131
E-mail: andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

CENTRUM INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Mgr. Matej Lackovič, MBA
Vedúci oddelenia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 602
Stránkové hodiny: 9:00 - 10:00 hod.
Telefón: 033 5565 192
Mobil: +421 911 748 624
E-mail: matej.lackovicjohn(zav.)doeucm.sk

Viac o oddelení TU

ODDELENIE ROZVOJA

Ing. Viera Polášová
Vedúca oddelenia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 111a
Stránkové hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 153
E-mail: viera.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Viac o oddelení rozvoja TU