05. 07. 2019

  5.7.2019    TRNAFČAN v Trnavskom rádiu

V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.

Univerzita podporuje mnoho aktivít študentov a Univerzitný folklórny súbor Trnafčan je jednou z nich. Členmi súboru sú šikovní hudobníci, tanečníci a speváci vo veku od 15-30 rokov, mnohí z nich sú našimi študentmi alebo aj absolventmi. Pavol Skaličan a tanečníčka Danka porozprávali, čo všetko činnosť v súbore znamená a vyžaduje, ako sa súbor prezentuje vo verejnosti, koľkých súťaží sa zúčastnili, kto môže byť členom a aj prečo túto krásnu, ale určite náročnú činnosť robia. Poinformovali aj o novinke – zaradení voliteľného predmetu s tematikou folklóru do učebných plánov niektorých fakúlt a IFBLR v nasledujúcom akademickom roku.