05. 11. 2018

  5.11.2018 - 11.11.2018    Týždeň vedy a techniky

Dnes  sa začína Týždeň vedy a techniky 2018 na Slovensku (TVT).

Pätnásty ročník TVT sa uskutoční v dňoch 5. – 11. novembra. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“.

Počas celého týždňa budete mať možnosť navštíviť stovky popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy, či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Všetky podujatia organizované v rámci TVT dostupné na webe http://www.tyzdenvedy.sk a podujatia v Trnave - TU.  

Viac o aktivitáchha podujatiach fakúlt a inštitútu UCM v Trnave:

  • Podujatia Fakulty sociálnych vied UCM - TU
  • Podujatia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM - TU.
  • Podujatia Fiilozofickej fakulty - TU a TU.
  • Podujatia Fakulty prírodných vied UCM - TU
  • Podujatia na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM