08. 11. 2016

  8.11.2016 - 9.11.2016    Medzinárodná konferencia Marketing Identity

Viac ako dvesto domácich i zahraničných hostí odborne diskutovalo na tému Značky, ktoré milujeme. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave zorganizovala trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, zameranej na najnovšie trendy v marketingu. 

V historických priestoroch Smolenického zámku sa v dňoch 8. a 9. novembra stretli odborníci z praxe a akademického prostredia, doktorandi, študenti a ďalší významní hostia. „Sme radi, že sa nám darí upevňovať pozíciu značky konferencie, o čom svedčí aj narastajúci počet účastníkov a odborníkov z predmetnej oblasti,” uviedla dekanka fakulty Dana Petranová.

Účastníci konferencie sa venovali značkám a ich postaveniu na súčasnom trhu, k téme prispel aj rektor UCM Jozef Matúš: ,,Odlišnosť, relevantnosť, rešpekt a znalosť. To sú štyri základné piliere úspešnej značky.” Strategický riaditeľ reklamnej agentúry Pavol Minár priblížil komunikáciu luxusných značiek s generáciou Millenials. Diskusiu doplnil stratég Martin Woska svojim príspevkom o inováciách ako hybnej sile úspešnej značky. Tvrdí, že: „Je úplné šialenstvo robiť tú istú vec dokola a mať odlišné výsledky. Výrok Einsteina neplatí iba vo vzťahu k fyzike, ale rád ho aplikujem aj na vzťah k marketingu.“

Sprievodnou udalosťou bolo vyhlásenie ocenenia spoločenskej zodpovednosti Granátt 2016. Cenu získali projekty základných a stredných škôl, ktoré chcú svojou aktivitou spoločnosť robiť lepšou a zodpovednejšou.   

Súčasťou konferencie boli aj dve výstavy fotografií, ktoré zastrešovala FMK UCM. Prvou z nich bola výstava fotografií mladých rómskych talentov z projektu Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie. Tá druhá sa týkala projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu, ktorej výstupom sú fotografie zachytávajúce silné stránky týchto regiónov.

Aktuálny ročník konferencie zhodnotila Ľudmila Čábyová, prodekanka fakulty: „Tento rok sme sa venovali značkám, ktoré milujeme a sme veľmi radi, že môžeme sledovať nie len progres fakulty, ale aj samotnej konferencie, ktorá sa po trinástich rokoch pýši rekordným počtom účastníkov.“

Odborným garantom konferencie je Klub reklamných agentúr Slovenska. Hlavným partnerom konferencie je Trnavský samosprávny kraj a Klaster regionálneho rozvoja.
 
Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér - kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmkjohn(zav.)doeucm.sk