09. 08. 2019

  9.8.2019    Univerzita sa chystá na nový akademický rok

Univerzita sa chystá na príchod študentov  v septembri 2019 aj úpravou a rekonštrukciou priestorov jedného z poschodí Študentského domova na Nám. J. Herdu.

Celé 4-té poschodie je v pohybe – boli vymaľované chodby, položená nová podlahová krytina v spoločných priestoroch i na izbách, vymieňa sa nábytok, ktorý už bol silne opotrebovaný a nevyhovoval dnešným požiadavkám. Študenti sa môžu tešiť na čisté a moderné priestory. 18 buniek (40 izieb)  bude po ukončení dýchať novotou a čistotou.

Investovaním nemalého objemu vlastných finančných  prostriedkov vedenie fakulty len potvrdilo snahu a odhodlanie budovať modernú univerzitu nielen po stránke vzdelávania a študijných programov, ktoré ponúka, ale aj po stránke servisu a podmienok, ktoré študentom ponúkame.

V ďalšom období sa budú modernizovať a rekonštruovať ďalšie priestory a poschodia internátu, ako  aj priestory pre voľnočasovú, záujmovú, umeleckú a športovú činnosť študentov.​