09. 09. 2019

  9.9.2019    Ustanovujúce stretnutie Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment

Dňa 9.9.2019 sa v Bratislave na Ekonomickej univerzite uskutočnilo ustanovujúce stretnutie Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM) Slovak Academic Association for People Management. Za Ústav občianskej spoločnosti sa ho zúčastnili docentka Stachová a docent Stacho. V rámci stretnutia boli precizované stanovy asociácie a obsah činnosti a taktiež náplne činností jej členov. V rámci stretnutia sa taktiež konali voľby do orgánov, v ktorých bola doc. Ing. Katarína Stachová, PhD zvolená za prezidentku asociácie SAAPM a doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. za člena predstavenstva asociácie SAAPM. Najbližšie stretnutie: Konferencia asociácie SAAPM sa uskutoční v januári 2020 u nás na Ústave občianskej spoločnosti na UCM v Trnave.