09. 10. 2019

  9.10.2019    Pracovné stretnutie rektora UCM k napĺňaniu Memoranda o porozumení

9. októbra 2019 sa pán rektor UCM prof. Ing. R. Boča, DrSc., prorektor pre rozvoj doc. Ing. J. Bednárik, PhD, riaditeľ IFBLR MUDr. J.j Štofko, PhD. MPH a vedúca oddelenia práce s verejnosťou Ing. J. Štefánková, Ph.D. stretli s riaditeľmi odborov Trnavského samosprávneho kraja (odbor zdravotníctva, odbor školstva, odbor sociálnych vecí, organizačný odbor, riaditeľ úradu TTSK) s cieľom zintenzívnenia  spolupráce oboch inštitúcií a konkrétneho napĺňania  podpísaného  memoranda o spolupráci. I keď aj doteraz sme na viacerých aktivitách kooperovali, v budúcom období  predpokladáme zintenzívnenie kontaktov, spolupráce a spoločných aktivít pre prospech univerzity, TTSK a obyvateľov celého regiónu.