10. 12. 2016

  10.12.2016    Podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia (10.12.2016)

V piatok 10.12.2016 usporiadalo Centrum európskych štúdií FSV UCM v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Cenu od roku 1988 udeľuje Európsky parlament (EP) osobnostiam, ktoré výnimočným spôsobom prispeli k svetovému boju za ľudské práva.

Súčasťou podujatia bola beseda s poslankyňami EP, s p. Monikou Flašíkovou Beňovou a p. Annou Záborskou. Po skončení besedy usporiadatelia a pozvaní hostia otvorili výstavu "Laureáti ceny Andreja Sacharova", ktorá je umiestnená vo vstupných priestoroch auly UCM.

Laureátkami ceny A. Sacharova za rok 2016 sa stali Nádja Murád a Lamjá´ Hadží Bašár, ktoré prežili sexuálne zotročovanie zo strany príslušníkov Islamského štátu a stali sa hovorkyňami žien s podobným osudom.