11. 09. 2019-A

  11.9.2019 - 13.9.2019    12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications“

11. – 13.9.2019 sa vo Varne v Bulharsku uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications“. Konferencia bola organizovaná medzinárodnou asociáciou WoodEMA, ktorá má sídlo v Záhrebe, Chorvátsko. Ústav občianskej spoločnosti UCM v Trnave je spoluorganizátorom konferencie. Doc. Nováková Renata je spoluzakladateľkou medzinárodnej asociácie a pôsobila i v Executive Boarde. V súčasnosti je členkou General Assembly. Zasadnutie General Assembly sa uskutočnilo 11.9. 2019 . Súčasťou programu bolo okrem iného i odsúhlasenie prihlášok za nových členov medzinárodnej associácie WoodEMA. S potešením oznamujeme, že za nových členov WoodEMA boli zvolení i naši kolegovia: doc. Šujanová, doc. Jemala, doc. Stachová a doc. Stacho. Doc. Nováková Renata a doc. Šujanová Jana vystúpili na konferencii s prednáškami: „ Analysis of the social innovation models oriented on the circular economy and their impact on the wood processing industry“ a „ The process of indexing working comfort factors in organizations of wood processing industry“. V druhej prednáške boli prezentované čiastkové výstupy z výskumnej úlohy VEGA1/0101/18 Proposal of the combination and recombination methodology for the work comfort index in mechanical engineering industrial plants, kde participujú doc. Nováková a doc. Šujanová ako riešiteľky.