14. 09. 2018

  14.9.2018    FPV UCM na Vedeckom veľtrhu 2018

Dňa 14.9.2018 sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutočnil 3. ročník Vedeckého veľtrhu. Za univerzitu sa na podujatí zúčastnila Fakulta prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom svojich dvoch vedeckých stánkov.

V rámci prvého stánku s názvom "Dúhový svet biotechnológií" Katedra biotechnológií pripravila chemické pokusy, v rámci ktorých sa mohli účastníci akcie dozvedieť, prečo sú antokyány považované za prírodné indikátory pH, keďže v závislosti od pH prostredia menia svoju farbu medzi sýto červenou, cez zelenú a jej odtiene až po modrú. O experimenty bol medzi návštevníkmi záujem aj vzhľadom k tomu, že sa nielen niečo zaujímavé naučili a zahrali sa na chvíľu na vedcov, ale domov si odniesli aj lakmusový papierik na domáce experimentovanie, ako aj návod na pokus s červenou kapustou, ktorý si doma môžu vyskúšať. 

Druhá téma s názvom "Rastliny na vyšetrení u lekára" bola prezentovaná Katedrou ekochémie a rádioekológie v rámci spoločného stánku so spoločnosťou BIONT, a.s. Účastníci veľtrhu sa mohli dozvedieť o možnostiach využitia medicínskych diagnostických techník ako je röntgen (CT), resp. röntgenový film, magnetická rezonancia (MR) alebo pozitrónová emisná tomografia (PET) vo výskume rastlín, pričom im boli vizuálne odprezentované 2D a 3D záznamy pohybu látok a kovov v pletivách rastlín získané v rámci výskumných aktivít katedry.

Každý účastník stánku si odniesol okrem zaujímavých poznatkov aj malý darček v podobe rastlinky rastúcej v skúmavke obsahujúcej špeciálne rastové médium.