14. 12. 2018

  14.12.2018    Relaxačná miestnosť pre zamestnancov sprístupnená

Od 14.12.2018 je sprístupnená relaxačná miestnosť pre zamestnancov na štvrtom poschodí UCM, budova na Hajdóczyho ul.

Pod tlakom pracovného vypätia a civilizačných chorôb môžu nastať situácie, že pracovné činnosti zamestnanec v riadnej pracovnej dobe nie je schopný po istý čas zo zdravotných príčin vykonávať. Môže ísť napríklad o prípad akútnej migrény, srdcovú arytmiu resp. hypertenziu, inzulínový deficit, akútne bolesti chrbta, krčnej chrbtice a podobne.

Takéto stavy si zvyčajne akútne nevyžadujú urgentnú návštevu lekára, alebo hospitalizáciu, ale pre ich prekonanie je dostačujúci oddych  vo vyhradenom priestore v kľudovom režime príp. oddych na lôžku.

Z týchto dôvodov rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. zriadil v jednej z budov univerzity relaxačnú miestnosť pre zamestnancov, v ktorej sa v prípade potreby môže zamestnanec zrelaxovať a oddýchnuť si v príjemnom prostredí.

Relaxačná miestnosť sa nachádza v budove UCM na ul. Hajdóczyho, 4. poschodie, č. 421. Je vybavená glukomerom, tlakomerom, varnou kanvicou, odpočinkovým lôžkom s dekou apod. Súčasťou vybavenie je i telefónna linka pre účel privolania pomoci.

Interným usmernením rektora bola upravená aj prevádzka a režim miestnosti a odporučené, aby zamestnanec, ktorý využije miestnosť a opustí pracovisko, v súlade s pracovnými predpismi, informoval o tejto skutočnosti priameho nadriadeného príp. i kolegov.  Trvanie oddychu by nemalo presiahnuť 2 hodiny v riadnom pracovnom čase a zamestnanec si toto prerušenie následne bezodkladne nahradí v ďalšie pracovné dni.

V prípade potreby, sú kľúče u informátora v objekte UCM na ul. Hajdóczyho.