15. 11. 2016-A

  15.11.2016    Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Dňa 15. novembra 2016 rozšírené zasadnutie Vedeckej rady UCM udelilo čestný titul Doctor honoris causa dvom významným osobnostiam, ktorému predchádzalo schválenie návrhu Vedeckej rady FSV UCM 26. apríla 2016. Čestný titul Doctor honoris causa bol udelený prof. PhDr. Marcele Gbúrovej, CSc.  za významný prínos v oblasti budovania politických vied v Slovenskej republike a významný podiel pri vzniku a budovaní Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a prof. PhDr. Blanke Říchovej, CSc. za významný prínos v oblasti budovania politických vied v Českej republike a významný podiel pri vzniku a budovaní Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Obom dámam srdečne blahoželáme a prajeme im veľa životnej sily k ďalšej tvorivej práci.