28. 09. 2018

  28.9.2018    Festival vedy Noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov aj tento rok v posledný piatok v mesiaci september prilákala do viacerých slovenských miest (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Košice) tisícky návštevníkov, ktorí mohli pod dohľadom vedcov a výskumníkov robiť experimenty a klásť otázky. Festival vedy ponúkol už po dvanástykrát interaktívne prezentácie a ukážky práce z rôznych oblastí výskumu, a to formou vedeckých stánkov, prednášok, workshopov, diskusií a hlavného programu na pódiu.

Akcie v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 80 stánkov prezentujúcich vedu a výskum, rôzne inštitúcie SR i zo zahraničia. Tradične nechýbali fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré prostredníctvom svojich stánkov odovzdali návštevníkom svoje poznatky.

Stánok "Farebné biotechnológie" ukázal návštevníkom aké rôznofarebné vedia byť biotechnológie od bielych, cez červené a zelené až po čierne a aký je predmet záujmu biotechnológií na Fakulte prírodných vied UCM. Záujem vzbudili farebné reakcie antokyánov, ktoré menili svoje zafarbenie v závislosti od pH prostredia, ale aj separácia zeleného rastlinného farbiva chlorofyl alebo rôznofarebné živné média, na ktorých sa kultivovali rôzne mikroorganizmy odfarbujúce médiu na základe produkcie rôznych metabolitov. O experimenty prejavili záujem nielen žiaci základných škôl, ale aj ich pedagógovia, stredoškoláci i vysokoškoláci. Dokonca sa na vedcov na chvíľu zahrali aj dospelí. Všetci si domov odniesli postup na experiment na doma, ktorého výsledky môžu s nami zdieľať cez instagram.

Filozofická fakulta mala možnosť prezentovať svoje portfólio jazykov prostredníctvom interaktívnych hier nie len pre tých najmenších, ale aj pre tých jazykovo zdatných. Pri stánku s názvom ,,Bystrým okom k viacjazyčnosti“ sa zastavilo množstvo záujemcov a každý z nich si so sebou niečo odniesol. Tí najmenší viacjazyčné omaľovánky a tí väčší zas novú slovnú zásobu, pretože ako povedal anglicky filozof Roger Bacon: "Znalosť jazykov je bránou k múdrosti".