Archív výberových konaní - rok 2013

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 16. 12. 2013
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 18. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 13. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 11. 11. 2013

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie, zverejnené 07. 11. 2013

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra aplikovanej informatiky a informatiky, zverejnené 06. 11. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, (odborný asistent), zverejnené 28. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, (profesor), zverejnené 28. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 21. 10. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 02. 10. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 30. 09. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 09. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 06. 09. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 21. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 08. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 17. 07. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra aplikovanej informatiky a matematiky, zverejnené 08. 07. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 26. 06. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 06. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 29. 05. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky a katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 23. 05. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 05. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 30. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, vedúci katedier, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra germanistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra histórie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra pedagogiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 29. 04. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 03. 2013
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 26. 03. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 06. 03. 2013
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 24. 01. 2013
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 18. 01. 2013
Výberové konanie Fakulty prírovných vied UCM, zverejnené 16. 01. 2013
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 09. 01. 2013