Archív výberových konaní - rok 2014

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 12. 2014 Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 15. 12. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 15. 11. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 12. 11. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 28. 10. 2014

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 13. 10. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, rektorát - referát pre VO, zverejnené 09. 10. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 02. 10. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 01. 10. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 19. 09. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 09. 09. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 06. 08. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 15. 07. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, kvestorát - hospodárska správa, zverejnené 24. 06. 2014
Výberové konanie rektorátu UCM, vedenie kvestorátu, zverejnené 24. 06. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra histórie, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra rusistiky, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 21. 05. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 05. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 10. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 08. 04. 2014
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 01. 04. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 24. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 19. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 03. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 04. 03. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 28. 02. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 28. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 26. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 18. 02. 2014
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 10. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 02. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie), zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM (KAIM - prof., doc.), zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM (KAIM - doc., zverejnené 24. 01. 2014
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 22. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 22. 01. 2014
Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie, zverejnené 15. 01. 2014Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 19. 12. 2013