Archív výberových konaní - rok 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 11. 2016 Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 03. 11. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 10. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 30. 09. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 29. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 16. 09. 2016
Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 16. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 13. 09. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 12. 09. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 08. 09. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 07. 09. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené 07. 09. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, dekanát, zverejnené 30. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra ekochémie a rádioekológie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biológie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra chémie, zverejnené 02. 08. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 27. 06. 2016
Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 07. 06. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, vedúci katedier, zverejnené 11. 05. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra anglistiky a amerikanistiky, zverejnené 11. 05. 2016
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra pedagogiky, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra filozofie, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra psychológie, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra germanistiky, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, katedra slovenského jazyka a literatúry, zverejnené 11. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 09. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 03. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 02. 05. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 17. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, zverejnené 14. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, zverejnené 11. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 05. 04. 2016

Výberové konanie Fakulty sociálnych vied UCM, zverejnené 04. 04. 2016

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 31. 03. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biotechnológií, zverejnené 12. 02. 2016

Výberové konanie Fakulty prírodných vied UCM, katedra biofyziky, zverejnené 12. 02. 2016