Balančná a stabilometrická plošina: BIODEX BALANCE SYSTEM SD

Slúži na posúdenie rovnovážnej schopnosti končatín a trupu, poskytnutie spätnej väzby, možnosť použitia pre mono i bipedálnu terapiu. Toto zariadenie umožňuje cvičenie v uzavretom kinematickom reťazci, pracuje s rozložením telesnej váhy voči dolným končatinám a pridáva objektívne posúdenie rovnováhy pre posúdenie rizika pádu. BALANCE SYSTEM SD využíva snímače pod svojou platformou k detekcii fungovania posturálnych pohybov. Platforma môže byť zafixovaná proti balančným pohybom (statický režim) alebo uvoľnená pre balančné cvičenie s náklonom (dynamický režim). Nameraný posturálny pohyb je zobrazený na displeji prístroja. Systém zhromažďuje, ukladá jednotlivé parametre a hodnoty, ktoré je následne možné vytlačiť. IFBLR je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré vlastní toto zdravotnícke zariadenie.