Centrum informačno-komunikačných technológií

Centrum informačno-komunikačných technológií (CIKT) je organizačným útvarom rektorátu UCM, zaoberajúcim sa prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách. Poslaním CIKT je zabezpečiť koordináciu, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých informačných zdrojov pre zamestnancov a študentov UCM. Zabezpečuje informačné prepojenie príslušných pracovísk, podieľa sa na úlohách, ktoré súvisia s využitím informačných a komunikačných technológií pre potreby manažmentu UCM, pedagogického procesu a výskumu na fakultách UCM.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Matej Lackovič, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 602
Úradné hodiny: 9:00 - 10:00 hod.
Telefón: 033 5565 192
Mobil: +421 911 748 624
E-mail: matej.lackovicjohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníci:

Ing. Ladislav Gubi
správca IS, SAP
Kancelária: Bučianska, miestnosť 309
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 195
E-mail: ladislav.gubijohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Elena Marčanová
správkyńa AIS
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604c
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 197
E-mail: elena.marcanovajohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Marián Hercek
správca počítačových sietí
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 601
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 191
E-mail: marian.hercekjohn(zav.)doeucm.sk

David Vozár
správca počítačových sietí
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 601
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 194
E-mail: david.vozarjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Nora Dostálová
preukazy
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604a
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:00 hod.
Telefón: 033 5565 196
E-mail: nora.dostalovajohn(zav.)doeucm.sk