background-pattern-full-black

Centrum IKT

Centrum informačno-komunikačných technológií (CIKT) je organizačným útvarom rektorátu UCM, zaoberajúcim sa prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií.

Nahlasovanie porúch TU.

 

Úradne hodiny

Vedúci CIKT oddelenia

Mgr. Matej Lackovič, MBA

správca IS PS200XED, Alcatel Enterprise PBX, Web

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 602
phone-icon  033 5565 192, +421 911 748 624
mail-icon  matej.lackovic(zav.)ucm.sk

 

Správca IS SAP/SOFIA, A/V technika AULA

Ing. Ladislav Gubi

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 526
phone-icon  033 5565 195
mail-icon  ladislav.gubi(zav.)ucm.sk

 

Správca počítačových sietí

Roman Kraus

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604b
phone-icon  033 5565 194
mail-icon  roman.kraus(zav.)ucm.sk

 

Centrálna správkyňa AIS

Mgr. Elena Marčanová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604c
phone-icon  033 5565 197
mail-icon  elena.marcanova(zav.)ucm.sk

 

Správca počítačových sietí

Bc. Marián Hercek

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 601
phone-icon  033 5565 191
mail-icon  marian.hercek(zav.)ucm.sk

 

Správkyňa strediska čipových kariet

Mgr. Nora Dostálová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604a
phone-icon  033 5565 196
mail-icon  nora.dostalova(zav.)ucm.sk

 

Správca počítačových sietí, IS HAP

Mgr. Dávid Vozár

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 601
phone-icon  033 5565 193
mail-icon  david.vozar(zav.)ucm.sk

 

 

Centrum informačno komunikačných technológií vykonáva najmä túto agendu:

  • správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete,
  • bezporuchovú prevádzku informačných systémov,
  • bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách,
  • koordináciu, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých informačných zdrojov pre zamestnancov a študentov UCM,
  • informačné prepojenie príslušných pracovísk,
  • podieľa sa na úlohách, ktoré súvisia s využitím informačných a komunikačných technológií pre potreby manažmentu UCM, pedagogického procesu a výskumu na fakultách UCM.

• Microsoft365
• Akademický informačný systém
• Systém automatickej identifikácie osôb
• E-learning
• Sharepoint UCM
• Dochádzkový IS
• Registratúrny IS
• Knižný fond CIKT